Register Today

MERCHANT REGISTRATION

Register your business here. Your online journey begins here.

Langkah-Langkah Pendaftaran

Langkah Pertama

Sebelum anda mengisi borang ini, sila rujuk kepada Panduan Pendaftaran dan Kadar Komisen.

Panduan Pendaftaran
Kadar Komisen

Langkah Kedua

Sebelum anda mengisi borang pendaftaran, sila sediakan maklumat berikut.

Senarai Dokumen

Langkah Ketiga

Sila lengkapkan borang pendaftaran ini dan memulakan perniagaan tanpa tunai.

Borang Pendaftaran

(Untuk Lantikan Klinik Dan Kedai Runcit/Pasaraya – Pembayaran Terminal Dikenakan)

Panduan Pendaftaran

Ketahui cara untuk mendafter perniagaan anda dalam Talian.
 1. Sila pastikan semua maklumat dan dokumen adalah lengkap.
 2. Sila merujuk kepada Kadar Komisen bagi program ini.
 3. Menurut jenis perniagaan anda, sila sediakan dokumen yang disenaraikan dalam Senarai Dokumen ini.
 4. Anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Pedagang, Dasar Privasi dan Kadar Komisen selepas melengkapkan pendaftaran ini.
 1. Kami akan memproseskan pendaftaran dan menghubungi anda sekiranya terdapat dokumen atau maklumat yang tidak lengkap.
 1. Anda akan menerima notifikasi daripada pihak kiplePay melalui e-mel sekiranya pendaftaran anda telah diluluskan.
 2. Pihak kiplePay akan menghubungi anda untuk pemasangan POS selepas akaun anda diaktifkan.

Senarai Dokumen

Ketahui Senarai Dokumen yang diperlukan.
 1. SSM e-Info (ROC) yang terkini.
 2. Salinan Penyata Bank bagi 1 Bulan yang Terkini
 3. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemilik
 4. Min. 3 Gambar- Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan, menu produk atau katalog service
 1. SSM e-Info (ROB) yang terkini.
 2. Salinan Penyata Bank bagi 1 Bulan yang Terkini
 3. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemilik
 4. Min. 3 Gambar- Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan, menu produk atau katalog service
 1. Certificate of Registration
 2. Minit Mesyuarat (Presiden, Setiausaha & Bendahari sebagai hadirin)
 3. Salinan Penyata Bank bagi 1 Bulan yang Terkini
 4. Salinan Kad Pengenalan Presiden, Setiausaha & Bendahari
 5. Carta Organisasi
 6. Min. 3 Gambar- Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan, menu produk atau katalog service
 1. Lesen PBT (Pihak Berkuasa Tempatan)
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik
 3. Salinan Penyata Bank bagi 1 Bulan yang Terkini
 4. Min. 3 Gambar- Dalaman dan Luaran Pejabat dengan Papan Tanda Premis Perniagaan, menu produk atau katalog service

Kadar Komisen

Notis Penolakan

Terminal pembayaran yang diterima daripada Idea Creative Technology Sdn Bhd (“ICTSB”) dengan pengoperasiannya oleh Kiplepay Sdn Bhd (“Kiplepay”) adalah di bawah program “Kasih IBU Perlis / Darul Ridzuan / Darul Aman” anjuran Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (“NCIA”) (“Program”). Ianya adalah dibawah hakmilik Kiplepay sebagai Penyedia Perkhidmatan dibawah Program ini.

Pihak ICTSB dan Kiplepay tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan dan kerugian yang ditanggung oleh Peniaga sekiranya terminal pembayaran yang diterima tidak diselenggara dan dikendalikan dengan baik sepertimana terma-terma di dalam laman sesawang https://kiplepay.com/pages/our-agreements.

Peniaga juga harus menjalankan perniagaan dengan memproses pembelian barangan yang telah diluluskan di dalam Program ini. Sebarang penyalahgunaan kemudahan terminal akan menyebabkan kontrak Peniaga dibatalkan dengan Notis selama 7 hari.

Sekiranya Peniaga tidak bersetuju dengan pengendalian terminal yang dibekalkan, terminal ini perlu diserahkan kembali kepada Kiplepay Sdn Bhd dalam keadaan yang baik tanpa melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan kemusnahan ke atas terminal. Semua pihak di dalam Program ini (i.e. ICTSB, Kiplepay dan NCIA) juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya terminal ini menyebabkan kemusnahan harta dan kecederaan pada pihak ketiga sekiranya berlaku tindakan melulu Peniaga semasa mengendalikan perniagaan.